Ydelsesoversigt

Prisoversigt pr 28-09-2019

Her kan du se en oversigt over priser for de enkelte ydelsesr for medlemskab for Tistrup Mediehus. Priser ex. moms + kørsel.

Ydelsesoversigt for målrettet eksponering

Alle video og dronefilm er egenproduktion via produktionsenheden “Localnews.dk”