”Fra enkel hjemmeside til portal for hele Varde Kommune”

2010

Opstart 2010

Peder, Chr.Anneberg og Karl Chr. Jensen aftaler at lave en ny hjemmeside

Peder foreslår nyt navn, et nyt brand og Tistrupnews.dk bliver valgt

Tistrupnews.dk går i luften den 10.februar 2010.

Peder står selv for konstruktion og indslag på siden og alle indslag bliver lavet på en Nokia

DitTistrup

JV starter et projekt for at fokusere på lokale indslag de mindre byer

JV-lokal starter den 10.maj 2010

2011

2011

De første 3 år var det Peter som alene stod for alt arbejdet.

For at synliggøre byen og Tistrupnews havde Chr. Anneberg anskaffet en bil til Peter for at komme rundt til de mange arrangementer og begivenheder som var i vores lokalområde

Bilen blev og bliver finansieret af sponsorer.

Cafe@- et hus kommer 4.december 2011

Tanken bag cafe@  var at arbejde med formidling i bred forstand således at alle borgere i vores lokalområde får adgang til informationer

Vi vil gerne være med til at kendskabet til nuværende informationsteknologi ved at tilbyde hjælp til mindre it-problemer.’

 

2012

2012

Hodde Tistrup Prisen går til 3 personer bag Tistrupnews

Tistrup Lokal -informationsavis for Hodde og Tistrup

Forsøg på at lave et tidsskrift som erstatning for ”Paraplyen”

Fra februar 2012 vil avisen udkomme som abonnementsavis. Digital såvel som trykt udgave

Februar 2013 stopper udgivelse af Tistrup Lokal – årsag er at behovet er der ikke.’

 

2013

2013

Tistrup Mediehus bliver stiftet den 18. december 2012

Etableres som en forening og vil fungere som en ”paraply” for alle nuværende og kommende aktiviteter.

Peter ansættes som webmaster og den ”røde sponsorbil” vil fortsat være synlig

Seniorer undervises i brug af internet, mail og e-boks.

 

2014

2014

Tistrupnews går i luften den 1. juli 2014 – i et nyt og moderne layout

Vi satser allerede på det tidspunkt på Facebookgrupper- og sider som den fremtidige informationsplatform.

Localnews.dk bliver etableret

Localnews.dk udvikles som et produktionsselskab der udelukkende laver videoklip omkring arrangementer og nyheder.

2015

2015

Køb af  første drone

Peder får kursusbevis

2016

 2016

Ny medarbejder -Pia Secher bliver tilknyttet  Tistrup Mediehus.

Ansvarlig for deling på Facebook og andres hjemmesider  samt  ansvarlig  for  regnskabet.                             

Organisatorisk betyder det en ændret opgavefordeling

Peder vil koncentrere sig om at være ”rullende journalist i den røde sponsorbil” og droneflyvning

Pia og Henry være bagved skærmen med fokus på vedligehold af hjemmesider, Facebook mv.

2017

 2017

Hodde-Tistrup.dk udvikles som hjemmeside for Hodde og Tistrup

Olgoinfo.dk og Vardeinfo.dk

lanceres som by-hjemmesider og administreres fra Tistrupnews.dk

Local Grafisk

….  er en ny service vi har tilbyder alt i grafisk arbejde ved Flemming Bertelsen kendt fra Ølgod Ugeavis.

2018

 2018

Tistrup Mediehus kan tilbyde hjemmesider i WordPress med Henry Koch som ansvarlig

Vi har udbygget Facebook-grupper og Facebook-sider over hele kommune

Det var en rigtig satsning der blev gjort i 2014 med massivt at oprette Facebook enheder.

Trafikken på mobil er stadig stigende.

Facebook sider – egne = 13

Facebook grupper – egne = 12

WordPress hjemmesider

 I alt 16

2019

 2019

Mere satsning på Facebook og serviceydelser

Vi har udbygget Facebook-grupper og Facebook-sider over hele kommune

Facebook sider – egne = 13

Facebook grupper – egne = 12

WordPress hjemmesider

 I alt 19