Administration af hjemmesider/Facebook

Administration af hjemmesider og/eller Facebook

Administration = vedligeholdelse af diverse platforme samt løbende indlægning af indhold er en service opgave, som får et fortsat større omfang for Tistrup Mediehus.

Vi tilbyder at vedligeholde platforme for hjemmesider og Facebook

Vi laver normalt en årsaftale med en fast pris således at medlemmer og personer som ønsker at få nyheder på en bestemt hjemmeside kan sende en mail til TM-administrator Pia Secher. Pia sørger for at vedligeholde hjemmesiden og Facebook.

  • egne hjemmesider
  • andres hjemmesider
  • Egne Facebook grupper/sider
  • Andres Facebookgrupper/sider
Forberedelse 

Procedure

Tekster og billeder som ønskes ajourført – mailes til Pia som lægger det ind på aftalte enheder/sider
Kravet er i særdeleshed at medsendt billedmateriale skal være af et format som umiddelbart kan bruges uden særlig indsats. Især billeder taget på mobiltelefon skal være i 16:9 format, dvs. billedet skal ligge ned –

Priser excl moms

Facebook

 

Hjemmeside + Facebook
Pris pr enhed
Pris:  3000 kr
Pris:   5000 kr